OTİSTİK  ÇOCUKLARDA KONUŞMA EĞİTİMİ


OTİSTİK  ÇOCUKLARDA KONUŞMA EĞİTİMİ

Otizm tanısına giren tüm otistik çocuklara yönelik konuşma eğitimi

Neden farklı başlık adı altında ele aldık?

25 yıldır otistiklerle çalışmış birileri olarak tüm tecrübemiz teorik bilgimizle geliştirdiğimiz otistik çocuklarda gemelleme yaklaşımı  konuşma eğitimi adını verdiğimiz bir yöntem uyguluyoruz.

KONUŞMA BOZUKLUKLARINDA MASAJ VE NEFES EGZERSİZLERİ

Konuşmaya yardımcı olan konuşma organları , konuşma aparatları ve çevresel sinir sisteminin konuşmaya özellikle de yanak, dudak, çene ve ağızda bulunan diğer aparatları yöneten  sinir uçlarına yönelik çeşitli aletlerle seans içerisinde 15 dakika  uygulanan bir etkinliktir. Düzgün nefes alma yutkunma salya tutma çiğneme etkinlikleri de bu seansların içerisinde yer almaktadır.

FARKIMIZ

Amerika da uygulanan yöntem ve Rusyada uygulanan farklı ekollerin karışımı ile eğitim veriyoruz.

25 Yıllık birikimimizle kendimize özgü  bazı yöntem ve teknikler.

Konuşma apratlarının işlevselliğini artırarak konuşma organlarını konuşma organlarını işlevsel hale getirecek Rusya da uygulanan uygulanan masaj yöntemi.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Zeka düzeyleri normal veya normal üstünde olmasına rağmen, akran gruplarında normalin altında bir performans gösterme durumudur. Özel öğrenme güçlükleri beyin hücreleri arasındaki işleyiş ile ilgili aksaklıklar sonucu oluşur. Sorunun kaynaklandığı beyin bölgesi ile ilişkili olarak değişik alanlarda güçlükler oluşur: Dili anlama ya da kullanmada, okuma(disleksi), konuşma, yazma(disgrafi), matematik(diskalküli) işlemi yapma başlıca zorluk olan alanlarıdır. Bir çocukta birden fazla alanda güçlük olabilir. Çünkü bir alandaki yeti eksikliği bu alanla ilgili diğer üst akademik becerileri de etkiler.

Genellikle teşhis 2. Veya 3. Sınıfta konulur.  Ama uzmanlar, okul öncesi dönemde özel öğrenme güçlüğü gösteren çocukları fark edebilir, erken teşhis eğitimde önemlidir.

Bu alanı bilen uzmanlar tarafından, eğitim verilmesinin önemi vardır. Çünkü beynin hatalı işleyişinden kaynaklandığını bilip, beyni yeniden eğiterek özellikle (şekil, zemin, disgrafi ve diğer alanlar gerekirse sıfır dan alınarak beyin yeniden eğitilmelidir. Bunun içinde uzman olmak gerekir.)

Doğru eğitimle, bu çocuklar 2 – 3 yıl gibi bir sürede, akran gruplarını yakalayarak onlara yakın bir düzeyde eğitimlerini sürdürebilirler.